Full 1
omogućujemo vam:
Psihodijagnostičku obradu za odrasle (18+)
Full 1
Full 2
Omogućujemo vam:
Psihodijagnostičku obradu za djecu
Full 2
Full 3


Omogućujemo vam:
Neuropsihološku dijagnostiku za djecu
Full 3
Full 4
Omogućujemo vam:
Različite psihološke tretmane i psihološko savjetovanje
Full 4
previous arrow
next arrow

COVID-19 obavijest

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite u vezi s pojavom bolesti COVID-19 Privatna psihološka praksa FONS poduzela je, te će i nadalje poduzimati, sve mjere opreza kako bi zaštitila zdravlje svojih klijenata i djelatnika s obzirom na trenutnu situaciju i zbivanja vezana uz COVID-19.

Što je FONS?

Već više od 10 godina zadovoljstvo nam je surađivati s brojnim klijentima (preko 700 zadovoljnih klijenata). Svi klijenti koji jesu i oni koji će tek biti dio naših života unose nova bogatstva, radosti i znanja u njih, a mi vjerujemo da je to obostrano. Nema veće časti i sreće od mogućnosti da uđete u nečiji život i obogatite ga mirom i radošću.

Tretiranje Vaših poteškoća

Kada za vaše poteškoće unutar Privatne psihološke prakse Fons nema stručnjaka koji ih zna tretirati i savjetovati vas, Privatna psihološka praksa Fons će vam preporučiti i uputiti vas drugom terapeutu ili u psihološki centar unutar Hrvatske ili u svijetu, a koji posjeduje vještine i znanja za vaše tegobe.

Naš tim

Fani Bašić rođena je u Dubrovniku 1977. godine, gdje je završila osovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju. 1995. godine upisala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 2001. godine diplomirala. Još od srednje škole bavila se savjetovanjem djece i mladih kroz volonterski i humanitarni rad, Crveni telefon, zatim Plavi telefon u Dubrovniku, Hrabri telefon u Zagrebu, volontiranje na onkološkom odjelu za djecu u Klinici za dječje bolseti Zagreb, u Savjetovalištu za studente i sl. 2002. godine zapošljava se u Učeničkom domu ''Marije Jambrišak'' i u isto vrijeme otvara "Savjetovalište Fons" čiji slijedebenik je Privatna psihološka praksa Fons od 2009. godine. 2009. godine prelazi raditi u privantu praksu i napušta posao u učeničkom domu. 2012. godine specijalizirala je kliničku psihologiju. Od 1997. godine u trajnom je obrazovanju u području Bihevioralno-kognitivnih terapija (CBT), Metakognitivne terapije (MT), Koginitivne terapije usredotočene svjesnosti (MIndfulness Cognitive Therapy), Terapiji prihvaćanja i posvećenosti (Acceptence and Commitment Therapy), Dijalektičke bihevioralne terapije (DBT), Emocionalno fokusirane terapije (EFT), Terapije usmjerene na suosjećanje (Compassion Focused Therapy). Od 2016. godine član je ESSPD-a (Europskog udruženja za istraživnaje poremećaja ličnosti) i u trajnom obrazovanju u području efikasnih tretmana za poremećaje ličnosti. Od 2020. godine u trajnom je obrazovnaju u području mozaične autoimunosti ,imunologije, transplatologije i autoimunologije, kroz Autoimunnity Network, čiji je član. Posebno se usavršavala za rad s pojedinim psihičkim poremećajima i smetnjama te u podrčju rješavanja konflikata. Educirana je za anksiozne poremećaje, depresivne smetnje i ruminacije, opsesivno kompulzivni poremećaj, post-traumtaski stresni poremećaj, poremećaje hranjenja, poremećaje ličnosti, posebno za granični poremećaj ličnosti, tretman kronične boli i rješavanje partnerskih i obiteljskih konflikata te za kvalitativnu analizu, psihološke sindrome uzrokovane autoimunim bolestima i to Hashimotovim sindromom i Sistemskim Lupusom (SLE). Certificirana je za primjenu niza psihodijagnostičkih instrumenata i u trajnom je stručnom usavršavanju u području psihodijagnostike. Izložila je više praktičnih radova iz navedenih područja, na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima. Od 2009. godine vodi Privatnu psihološku praksu Fons. Udata je i majka.
univ. mr. Fani Bašić
vlasnik, specijalistica kliničke psihologije
Snježana Bilać rođena je 1963. u Šibeniku. Diplomirala je psihologiju 1985., a 1992. završila poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistar znanosti postala je 2005. na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Doktorat znanosti stekla je 2017. S temom „Izvršne funkcije i teškoće u ponašanju kod djece s perinatalnim oštećenjem mozga“. Objavila je pet znanstvenih i osam stručnih radova te aktivno sudjelovala na 30 znanstveno-stručnih skupova. Dobitnik je priznanja Hrvatskog psihološkog društva „Marulić: Fiat Psychologia“ za poseban doprinos razvitku primijenjene psihologije u Hrvatskoj. Mentor je studentske i specijalističke prakse te vanjski suradnik Filozofskog fakulteta u Zagrebu (diplomski i specijalistički studij). Licencirani je geštalt psihoterapeut i transakcijski savjetnik. Član je Drugostupanjskog povjerenstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja te viši vještak u Zavodu za vještačenje osoba s invaliditetom za djecu s teškoćama u razvoju. Zaposlena je u Specijalnoj bolnici za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama na poslovima kliničkog psihologa.
Dr. sc. Snježana Bilać
specijalistica kliničke psihologije

USLUGE

Private Psychological Practice Fons offers all services in English language, including psychodiagnostics and all treatments.

I trattamenti psicologici sono disponibili anche in lingua Italiana.Omogućujemo vam:

Psihodijagnostičku obradu čini opširna, pouzdana i validna psihološka procjena vašeg ponašanja, procesa mišljenja, karakteristika ličnosti, emotivnog proživljavanja. Ona je dio psihološke evaluacije kako bi se utvrdio najbolji mogući tretman za psihološke poteškoće, služi i za postavljanje dijagnoze psihičkih poremećaja. Po njenom završetku dobivate opširan psihološki nalaz s mišljenjem specijalista kliničke psihologije o vašem funkcioniranju, kao i preporuku za najbolji mogući tretmanski pristup vašim poteškoćama. Ovaj proces može trajati više sati i biti podijeljen u nekoliko uzastopnih susreta s psihologom dijagnostičarem. Tijekom njega ispunjati ćete različite upitnike, testove, rješavati specifične zadatke i razovarati s psihologom.

Obrada uključuje sudjelovanje roditelja, skrbnika i djeteta u smislu ispunjavanja upitnika, testova, rješavanju zadataka i razgovora s psihologom, dijagnostičarem. Psihodijagnostička obrada za djecu uključuje pouzdanu i validnu procjenu ponašanja, intelektulanog statusa, procesa mišljenja i emotivnog proživljavanja djeteta. Ona je dio psihološke evaluacije kako bi se utvrdio najbolji mogući tretman za psihološke poteškoće vašeg djeteta, ali i služi za postavljanje dijagnoze psihičkih poremećaja i drugih specifičnih tegoba. Po njenom završetku dobiti ćete opširan psihološki nalaz s mišljenjem specijalistice kliničke psihologije i doktorice znanosti Snježane Bilać o funkcioniranju vašeg djeteta i preporukama za njegov oporavak.

Neuropsihološka dijagnostika zahtijeva primjenu specifičnih dijagnostičkih instrumenata (upitnika, testova, zadataka) i specifična znanja iz područja neuropsihologije i razvojne psihologije. Sam postupak uključuje iste procese kao i kod psihodijagnostičke obrade. Na kraju dijagnostičkog procesa dobiti ćete opširno mišljenje specijalistice kliničke psihologije i doktorice znanosti Snježane Bilać o funkcioniranju vašeg djeteta, njegovim mogućnostima, intelektualnim sposobnostima, efikasnosti njegovih izvršnih funkcija, preporukama za tretman, savjetima i preporučenim promjenama u ponašanju koje će Vašem djetetu omogućiti olakšanje tegoba s kojima se susreće. Ukoliko je potrebno dobiti ćete pisano mišljenje i preporuke za zdravstvene i obrazovne institucije kako bi se olakšalo funkcioniranje Vašeg djeteta u sredinama gdje boravi, uči i liječi se.

Nakon inicijalnog intervjua tijekom kojeg se upoznajete s psihologom, terapeutom i definirate Vaše probleme možete se uključiti u proces savjetovanja ili psihodijagnostičku obradu. Psihodijagnostička obrada omogućuje jasno definiranje najboljih oblika psiholoških tretmana za Vašu poteškoću. Na osnovu podataka koji se dobiju tijekom psihodijagostičke obrade možete se uključiti u psihološki tretman koji je posebno planiran ciljano za Vas osobno i za Vaše poteškoće s kojima se suočavate.

Psihološki tretman se planira i organizaira individualno i ovisno što je Vama potrebno. Uključivati će kombinaciju tehnika, terapijskih pristupa, treninga i vježbi koje će se razlikovati za svakog klijenta.

Psihološki tretmani koji se provode u privatnoj psihološkoj praksi Fons uključuju znanja, vještine, tehnike, vježbe iz Bihevioralne terapije, Kognitivne terapije, Kognitivno bihevioralne terapije, Metakognitivne terapije, Dijalektičko bihevioralne terapije, Terapije usredotočene svjesnosti, Kognitivne terapije usredotočene svjesnosti, Terapije prihvaćanja i posvećenosti, Geštalt terapije i Emocionalno fokusirane terapije.

Psihološki tretmani pojedinih psihičkih poremećaja čine kombinaciju više terapijskih pristupa. Unutar Privatne psihološke prakse Fons, psiholozi su posebno educirani u tretiranju: specifičnih poteškoća s učenjem, poremećaja u ponašanju i emotivnom proživaljavanju kod djece; depresivnog poremećaja, anksioznih poremećaja i to paničnog poremećaja, specifičnih fobija, generaliziranog anksioznog poremećaja i posttraumatskog stresnog poremećaja; opsesivno-kompulzivnog poremećaja i graničnog poremećaja ličnosti.

Privatna psihološka praksa Fons nudi i savjetovanje za parove u okviru emocionalno fokusirane terapije. 

Ukoliko vam je utvrđen poremećaj hranjenja, Privatna psihološka praksa Fons će Vam ponuditi psihološki tretman samo ukoliko se formira terapijski tim kojeg čine psihijatar, psiholog, endokrinolog i nutricionist. Naši psiholozi imaju iskustva u timskom radu kada poteškoće jednog klijenta zahtijevaju multidisciplinarno, konzilijarno liječenje. Privatna psihološka praksa Fons omogućuje formiranje takvih timova. 

Kada za Vaše poteškoće unutar Privatne psihološke prakse Fons nema stručnjaka koji ih zna tretirati i savjetovati Vas, Privatna psihološka praksa Fons će Vam preporučiti i uputiti Vas drugom terapeutu ili u psihološki centar unutar Hrvatske ili u svijetu, a koji posjeduje vještine i znanja za Vaše tegobe.

Privatna psihološka praksa Fons već duži niz godina provodi uspješne tretmane opsesivno-kompulzivnog poremećaja te naši psiholozi imaju bogato iskustvo u dijagnosticiranju, ranim intervencijama i tretiranju ovog psihičkog poremećaja, o čemu svjedoče brojni zadovoljni klijenti. Možemo se pohvaliti s preko 500 klijenata koji su od osnutka Privatne psihološke prakse Fons prošli kroz procese, dijagnostike, savjetovanja i psiholoških tretamana.

Cjenik usluga

Inicijalni intervju

individualni …… 70,00 EUR (527,42 kn)

obiteljski …… 80,00 EUR (602,76 kn)

partnerski …… 80,00 EUR (602,76 kn)

s djetetom do 14 godina starosti …… 70,00 EUR (527,42 kn)

Psihološko savjetovanje

individualno …… 55,00 EUR (414,40 kn)

obiteljsko …… 70,00 EUR (527,42 kn)

partnersko …… 70,00 EUR (527,42 kn)

s djetetom do 14 godina starosti …… 55,00 EUR (414,40 kn)

Tretman BCT/CT/MT/MCT/DBT (od 4 dogovorena susreta)

individualni …… 50,00 EUR (376,73 kn)

partnerski …… 70,00 EUR (527,42 kn)

za dijete do 14 godina starosti …… 50,00 EUR (376,73 kn)

parent management …… 70,00 EUR (527,42 kn)

Kompletna psihološka dijagnostika

od 5 do 10 sati …… 310,00 EUR (2.335,70 kn)

Neuropsihološke usluge

neuropsihološki intervju …… 90,00 EUR (678,11 kn)

neuropsihološka dijagnostika …… 250,00 EUR (1.883,63 kn)

neuropsihološki tretman …… 70,00 EUR (527,42 kn)

neuropsihološko savjetovanje …… 80,00 EUR (602,76 kn)

pismene preporuke za školu …… 50,00 EUR (376,73 kn)

Savjetovanje putem interneta za dugogodišnje klijente

60 min, video kontakt …… 45,00 EUR (339,05 kn)

60 min, video kont. (BCT/CT/MT/DBT/EFT okvir) …… 45,00 EUR (339,05 kn)

30 min, video kontakt …… 35,00 EUR (263,71 kn)

15 min, video kontakt …… 30,00 EUR (226,04 kn)

60 min, partn. savjet. , video kont. …… 60,00 EUR (452,07 kn)

90 min, partn. savjet., v. kont. (EFT/BKT okvir) …… 60,00 EUR (452,07 kn)

Prijevod psihološke dokumentacije

engleski jezik …… 70,00 EUR (527,42 kn)

talijanski jezik …… 70,00 EUR (527,42 kn)

 Psihološka dijagnostika WAIS IV …… 110,00 EUR (828,80 kn)

Inicijalni intervju za grupu, po osobi po satu …… 60,00 EUR (452,07 kn)

Grupna psihoedukacija, po satu, po osobi …… 40,00 EUR (301,38 kn)

30 min, Tretman BCT/CT/MT/MCT/DBT/EFT/ACT/CFT …… 40,00 EUR (301,38 kn)

Napomena

UKOLIKO NE DOĐETE NA DOGOVORENI TERMIN, A NISTE GA OTKAZALI U ROKU OD 24 SATA, PLAĆA SE 50% CIJENE DOGOVORENOG TERMINA, U SUPROTNOM NEĆETE MOĆI NASTAVITI TRETMAN.

Za kućne posjete cijena je 30% veća od cijene za gotovinsko plaćanje. Klijent plaća prijevoz.

Sve cijene osim dijagnostike se odnose na pojedinačni susret koji traje sat vremena (60,00 min.). Ukoliko dođe do produženja trajanja susreta, svaki slijedeći sat naplaćuje se kao polovica cijene početnog sata.

CJENIK JE VALJAN OD 01.11.2023. I NADALJE.

Fiksni tečaj konverzije iz EUR u HRK je 1 EUR = 7,53450 kn.

Dogovorite termin Vaše posjete

Molimo Vas da prethodno dogovorite termin Vašeg posjeta na dolje navedene brojeve telefona ili email.

Osobni podaci se nakon potpisivanja privole obrađuju na način propisan Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. i Pravilnikom o obradi i zaštiti osobnih podataka i psihodijagnostičkih sredstava Privatne psihološke prakse Fons.

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak: 8:00 - 22:00 sata
Subota: 8:00 - 18:00 sati
(pozivi telefonom radnim danom od 8:00 do 20:00)
Napomena: ukoliko nismo u mogućnosti odgovoriti na Vaš poziv, očekujte povratni poziv unutar istog dana.

Kontakt podaci

Ulica Crvenog križa 35/1
Tel: +385 (0)1 46 47 462
Fax: +385 (0)1 46 47 462
Mob: +385 (0)91 54 21 862
Email: info@savjetovanje-fons.hr